2410.533.198 και 24910.28003

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αφαίρεση οδοντοειδών που εμπόδιζαν την ανατολή των άνω μόνιμων κεντρικών τομέων, αποκάλυψη και ορθοδοντική έλξη των κεντρικών τομέων σε 7 ετών αγόρι. Ένα αγόρι με ιστορικό τραύματος στους νεογιλούς τομείς, πριν την ηλικία των 4 ετών, παρακολουθείται τακτικά στο ιατρείο. Στην ηλικία των 6 ετών και 6 μηνών παρατηρήθηκε αλλαγή στη σειρά ανατολής των μονίμων άνω τομέων, με τους πλαγίους να ανατέλλουν χωρίς να έχουν ανατείλει οι κεντρικοί τομείς.

Το ορθο παντομογράφημα αποκάλυψε την ύπαρξη υπεραρίθμων οδοντοειδών σχηματισμών υπό διάπλαση που εμπόδιζαν την ανατολή των μονίμων κεντρικών τομέων. Παρά τις τακτικές επισκέψεις στο ιατρείο, η συνεργασία του στο ιατρείο ήταν μεταξύ 2 και 3 στην κλίμακα κατά Frankl. Το σχέδιο θεραπείας ήταν να εξαχθούν οι νεογιλοί τομείς της άνω γνάθου άμεσα και να γίνει κλινική και ακτινογραφική παρακολούθηση της πορείας των μονίμων κεντρικών τομέων, αλλά και της εξέλιξης των υπεραρίθμων οδοντοειδών σχηματισμών για 12 μήνες. Μετά από 12 μήνες, ελήφθη νέο ορθοπαντομογράφημα, το οποίο κατέδειξε την αδυναμία ανατολής των κεντρικών και αποφασίστηκε να γίνει χειρουργική αφαίρεση των υπεραρίθμων οδοντοειδών.

Με απλή τεχνική άπω μετακίνησης της δέσμης ακτινοβολίας “Same Lingual Opposite Buccal” (SLOB) εντοπίστηκαν τα οδοντοειδή σε υπερώια θέση. Η τοπική αναισθησία έγινε με 54 mg λιδοκαΐνης και 0.33 μg αδρεναλίνης διεμποτίσεως του παρειακού βλεννογόνου και της τομικής θηλής. Μια απλή πρόσβαση χωρίς ανύψωση κρημνού διάστασης περίπου 0.7 εκατοστών διαμέτρου ήταν αρκετή για να αποκτηθεί πρόσβαση στο οδοντοειδές και να αφαιρεθεί. Η διάνοιξη στο βλεννογόνο της σκληρής υπε ρώας έγινε με το Er:YAG laser (Fotona) με τις εξής παραμέτρους: 150 mJ, 20 Hz, VLP, χωρίς νερό, χειρολαβή RO7 με επαφή, με κυλινδρικό άκρο από ζαφείρι μήκους 8 χιλιοστών, διαμέτρου 1.3 χιλιοστών. Διάμετρος δέσμης 0.94 χιλιοστά, μέγιστη ισχύς 150 W, μέση ισχύς 3 W, Πυκνότητα ενέργειας 21.6 J/cm2 . Το οστό που κάλυπτε το οδοντοειδές αφαιρέθηκε με την ίδια χειρολαβή και άκρο (RO7 με επαφή, με κυλινδρικό άκρο από ζαφείρι μήκους 8 χιλιοστών, διαμέτρου 1.3 χιλιοστών) αλλά στα 200 mJ, 20 Hz, VSP, με καταιονισμό νερού. Διάμετρος δέσμης 0.94 χιλιοστά, μέγιστη ισχύς 2 kW, μέση ισχύς 4 W, πυκνότητα ενέργειας 28.8 J/cm2 . Δε χρησιμοποιήθηκε συρραφή του τραύματος, ούτε αντιβιοτικά φάρμακα. Δόθηκαν μετεγχειρητικές οδηγίες για αναλγητικά σε περίπτωση πόνου. Δεν υπήρχε αιμορραγία. Δεν αναφέρθηκαν μετεγχειρητικός πόνος ή ενόχληση.

Τα οδοντοειδή αφαιρέθηκαν σε 2 διαφορετικές συνεδρίες. Αυτό έγινε λόγω περιορισμών της συνολικής ποσότητας τοπικού αναισθητικού, και με στόχο τη μείωση του χρόνου της επέμβασης για καλύτερη συνεργασία. Το γεγονός ότι το αγόρι επανήλθε συνεργάσιμο για τη δεύτερη συνεδρία, πιστοποιεί την ελάχιστη ενόχληση που ένιωσε από την επέμβαση. Η ανατολή των άνω μονίμων κεντρικών τομέων επανεξετάστηκε μετά από 10 μήνες. Αποφασίστηκε να γίνει αποκάλυψη της βλεννογόνιας, πλέον, έγκλεισης των τομέων, ώστε να γίνει ορθοδοντική έλξη τους στο φραγμό. Μετά από δύο μήνες εφαρμογής ορθοδοντικών δυνάμεων, τα δόντια εμφανίστηκαν στο φραγμό, και μετά από παρακολούθηση 3 ετών, έχει επιτευχθεί πολύ ικανοποιητική ανατομία των ελευθέρων και προσπεφυκότων ούλων. Ορθοπαντομογράφημα του μικρότερου αδελφού του αποκάλυψε ότι και αυτός έχει υπεράριθμα οδοντοειδή και υπεράριθμο μεσόδοντα.