2410.533.198 και 24910.28003

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα σκελετικά προβλήματα στους ενήλικες δεν μπορούν να διορθωθούν μόνο με συντηρητικές μεθόδους μιας που οι ενήλικες δεν αναπτύσσονται. Όταν η άνω ή η κάτω γνάθος είναι δυσανάλογα μεγάλες ή μικρές δημιουργούν έντονα αισθητικά και λειτουργικά προβλήματα που για την αντιμετώπισή τους χρειάζεται ο συνδυασμός  Ορθοδοντικής και Γναθοχειρουργικής. Η ορθοδοντική προετοιμάζει το έδαφος για το χειρουργείο όπου ο γναθοχειρουργός τοποθετεί τις γνάθους στη σωστή τους θέση. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά και αντισταθμίζουν τις δυσκολίες ενός χειρουργείου.