2410.533.198 και 24910.28003

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Πολλές φορές όταν έχουμε έντονα σκελετικά και οδοντικά προβλήματα, το σχέδιο θεραπείας περιλαμβάνει κάποιες εξαγωγές μονίμων δοντιών. Ο γιατρός κατ’όπιν μελέτης όλων των διαγνωστικών στοιχείων (πανοραμικής  ακτινογραφίας, κεφαλομετρικών ακτινογραφιών και εκμαγείων) επιλέγει τα δόντια που θα αφαιρεθούν για την επιτυχία του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος. Παρά τις αρχικές ανησυχίες όλα τα κενά των εξαγωγών εξαλείφονται στο τέλος της θεραπείας χαρίζοντας στο παιδί ένα τέλειο χαμόγελο για το  υπόλοιπο της ζωής του. Τα περιστατικά με εξαγωγές έχουν διαχρονικά τα πιο μόνιμα αποτελέσματα και χρήζουν λιγότερης συντήρησης από τα υπόλοιπα περιστατικά.