2410.533.198 και 24910.28003

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Οι συσκευές (σιδεράκια) τοποθετούνται στην εσωτερική πλευρά των δοντιών (γλωσσική επιφάνεια) για αισθητικούς λόγους. Έχουν το πλεονέκτημα της πιο αισθητικής τεχνικής, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε ενήλικες και μπορούν να συνδυαστούν με τις υπόλοιπες αόρατες τεχνικές. Το μειονέκτημα των συσκευών αυτών έγκειται στη τεχνική δυσκολία τόσο της τοποθέτησης όσο και της ενεργοποίησής των εξού και το πολύ υψηλό κόστος της θεραπείας. Επίσης πρέπει να λάβουμε υπ’ όψιν μας τυχόν αλλαγές στην ομιλία και μικροτραυματισμούς στη γλώσσα.