2410.533.198 και 24910.28003

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Τα κλασικά σιδεράκια έχουν άριστα αποτελέσματα, υπερέχουν σε ιδιότητες από τις αόρατες τεχνικές και συντομεύουν το χρόνο θεραπείας. Με τη βοήθεια χρωματιστών προσδέσεων δίνουν μια όμορφη εικόνα στο χαμόγελό σας, που ανανεώνεται κάθε φορά που επισκέπτεστε το ιατρείο.