2410.533.198 και 24910.28003

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Κορίτσι 16 ετών παραπέμφθηκε στην κλινική μας για έναν έγκλειστο μόνιμο κυνόδοντα της άνω γνάθου.

Ο παραπέμπων οδοντίατρος είχε αφαιρέσει τους νεογιλούς κυνόδοντες άμεσα μόλις διαγνώσθηκε η καθυστερημένη απόπτωσή τους, αλλά μόνο ο αριστερός άνω μόνιμος κυνόδοντας (#23) εμφάνισε αυτόματη ανατολή, αλλά ο δεξιός (#13) παρέμεινε έγκλειστος. Εικόνα 2α-ζ.

ΕΙΚΟΝΑ 2Α

ΕΙΚΟΝΑ 2Α

Η χειρουργική προσπέλαση του εγκλείστου #13 έγινε με διάνοιξη του βλεννογόνου με Er:YAG laser (Fotona Fidelis plus II). Η μύλη είχε ελαφρώς υπερώια θέση ενώ η ρίζα παρειακή θέση σε σχέση με την φατνιακή ακρολοφία.

Για τη διάνοιξη του βλεννογόνου χρησιμοποιήθηκαν οι εξής παράμετροι: 150 mJ, 20 Hz, VLP, χωρίς νερό, χειρολαβή RO-7 με επαφή, με κυλινδρικό άκρο από ζαφείρι μήκους 8 χιλιοστών, διαμέτρου 1.3 χιλιο- στών. Διάμετρος δέσμης 0.94 χιλιοστά, μέγιστη ισχύς 150 W, μέση ισχύς 3 W, Πυκνότητα ενέργειας 21.6 J/cm2 .

Το οστό που κάλυπτε τον έγκλειστο κυνόδοντα αφαιρέθηκε με την ίδια χειρολαβή και άκρο (RO-7 με επαφή, με κυλινδρικό άκρο από ζαφείρι μήκους 13 χιλιοστών, διαμέτρου 1.3 χιλιοστών) αλλά στα 200 mJ, 20 Hz, VSP, με καταιωνισμό νερού.

Διάμετρος δέσμης 0.94 χιλιοστά, μέγιστη ισχύς 2 kW, μέση ισχύς 4 W, πυκνότητα ενέργειας 28.8 J/cm2 . Για αιμόσταση χρησιμοποιήθηκε το Nd:YAG laser στα 4 W, 40 Hz, 100 mJ, LP (320 μsec), με οπτική ίνα 300 μm σε επαφή με τους ιστούς. Ένα ορθοδοντικό κομβίο συγκολλήθηκε στη μύλη του κυνόδοντα και μία ελαστική αλυσίδα συνδέθηκε στο κομβίο.

Οι κλινικές εικόνες είναι διεγχειρητικά, αμέσως μετεγχειρητικά και 2 εβδομάδες μετά (Εικ. 2α-ζ). Το ορθοδοντικό κομβίο αποκολλήθηκε μετά από τρεις μήνες. Έγινε ξανά αποκάλυψη του κυνόδοντα, που ήταν πλέον μόνο σε βλεννογόνια έγκλειση και ένα ορθοδοντικό αγκύλιο συγκολλήθηκε (Εικ. 2η-ι).

Δώδεκα (12) μήνες μετά από την αρχική αποκάλυψη του κυνόδοντα, αυτός εμφανίστηκε στη στοματική κοιλότητα (Εικ. 2κα), και 6 μήνες αργότερα βρισκόταν κοντά στην τελική του θέση στο φραγμό (Εικ. 2κβ).

 

 

Αρέσει σε %d bloggers: