2410.533.198 και 24910.28003

ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι εξαγωγές μονίμων δοντιών είναι απαγορευτικές και μπορεί να παραμορφώσουν το πρόσωπο ενός παιδιού. Τότε ο ορθοδοντικός δημιουργεί χώρους με τη βοήθεια κινητών και ακίνητων συσκευών ώστε η θεραπεία να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα αποφεύγοντας τις εξαγωγές. Τα περιστατικά χωρίς εξαγωγές απαιτούν μακροχρόνια συντήρηση του αποτελέσματος και συνήθως εξαγωγή των τρίτων γομφίων (φρονιμίτες) κατά την ενηλικίωση του παιδιού.